Skara Rotaryklubbs servicediplom

Skara Rotaryklubbs servicediplom tilldelas den eller de som inom klubbens verksamhetsområde utför en oegennyttig gärning, gärna icke förväntad, i samma anda och med samma syfte som Rotarys motto ”Service above self”. Diplomet tillkom på initiativ av Erland Wiking Johnsson. Servicediplomet delas ut årligen i december månad tillsammans med en penningsumma. Diplomet kan erhållas av alla inom Skaras geografiska närområde. Diplomet utdelas till en alternativt två personer. Förslag på lämpliga kandidater för diplomet kan skickas till klubben via fliken "kontakta oss" ovan.

Följande personer har under de senaste åren erhållit servicediplomet:

Stina Järvinen och Christer Johansson (Diakonihuset Planeten)
Urban Lergård
2019
2018
Maria Vretemark 2017
Hamed Fadaei Heidary 2016
Åsa Nyberg 2015
Stefan Apelgren 2014
Bertil Påhlman 2013
Bengt Göran Wåhlin 2012
Mehari Tesfai (After School Club) 2011
Lennart Bergström, Thomas Edlund (Lions Club Skara) 2010
Eva Jacobsson, Mikael Andersson 2009