Åter är vi rekommenderade att backa pga Covid19/corona. Inga möten de närmaste veckorna, minst tom den 19 november.
I torsdags ombads vi av Västra Götalandsregionen att inte längre hålla några möten. Detta gäller minst fram tom 19 november. Det innebär att vi ännu en gång tvingas sätta paus på våra gemensamma veckomöten. Vi får helt enkelt avvakta vad myndigheterna säger under november månad.
Vill du läsa detaljerna kring rekommendationerna som gäller tittar du på https://www.vgregion.se/covid-19-corona/.