Hur började det? Varför blev det Litauen?

Skara kommun började vänortssamarbete med Radviliškis i Litauen, 1992, året efter Litauens självständighet.

Vänortsföreningen Skara-Radviliškis bildades 1994.
 
Medlemmar från vänortsföreningen i Skara gjorde flera besök i vänorten, främst inom skolans värld. Där föddes då idén om att erbjuda en elev att komma till Skara och gå på Katedralskolan under ett läsår. I Radviliškis blev det då en ”tävling” om vem som skulle få komma. Hur skulle detta finansieras?
Rotaryklubbarna (Skara och Skaraborgen) tillsammans med Vänortsföreningen sponsrade en elevs uppehälle under ett läsår, med början 1994. Eleven bodde hemma hos rotarianers familjer. Det kunde vara på ca fyra plaster under ett läsår.
Totalt blev det 8 elever under 8 år.
 
En donation från rotarianen Wilhelm Kuylenstiernas dödsbo var riktad till barnverksamhet.
Litauen och vår vänort i Radviliškis föll sig således naturligt.
Objektet blev barnhemmet ”Nykstukas” i Radviliškis.

På barnhemmet finns ca 60-70 barn. Barnen är föräldralösa eller av andra anledningar separerade från sina föräldrar. De skolmogna går i ordinarie skolor, de yngre finns kvar på banhemmet. Barnhemmet är deras hem. De har ytterst små möjligheter att under ferier få komma till andra platser, t ex sommarläger.
 
Skara Rotaryklubb beslöt därför att satsa på sommarlägerverksamhet.
Projektet för hjälpverksamheten startade med en ansökan hos Rotary Foundation 1998, ett så kallat Helping Grant. Klubben beviljades ett bidrag på 14 118:- SEK och gällde för ett år.
 
Fler gåvor strömmade till och Minnesfonden bildades.
Övrig finansiering: Konserter, Lotteripengar, gåvor, ”Operation dagsverke, Teglaskolan” mm.
P g a dessa pengar fortsatte hjälpverksamheten under många år. År 2000 skänktes pengar till utrustning på barnhemmets skolgård och gymnastiksal och fr o m detta år får barnen dessutom pengar till julklappar. Pengar som kommer från lotteriet vid den årliga julfesten. Mellan 6000:- och 8000:-kr. per år.
 
Sommarlägerprojekten pågick under 17 år. Totalt ca 600 000:- kr.
Fortsättningsvis är det julklappspengarna som skickas varje år.
 
Karta över Litauen
 
Bilder från Barnhemmet:
Bild 1: Barnhemshuset
 
Bild 2: Lägerverksamheten
 
Bild 3: Jul i Nykstugas