Rotary Foundation - Rotarys egna stiftelse

 

Stiftelsen "The Rotary Foundation" stödjer lokala och internationella, humanitära och kulturella program för att uppnå Rotarys syfte och målsättning — världsförståelse och fred.
Tack vare generösa bidrag och donationer från rotarianer och andra som delar visionen om en bättre värld, kan "The Rotary Foundation" erbjuda humanitära insatser i de delar av världen där människor lider av svält och nöd.

Rotarys stiftelse ger bidrag och stöd till projekt som tillhandahåller rent vatten, sjukvård, läs- och skrivträning samt andra väsentligheter för behövande människor i hela världen. Stiftelsen har sedan 1947 bidragit med nära 3 miljarder USD för att finansiera dessa livsviktiga insatser.

En stor och viktig uppgift och som dessutom varit och är en av Rotarys främsta prioritet är att utrota Polio. I år firar Rotarianer världen över att Indien inte haft något nytt fall av Polio på fyra år. Det senaste rapporterade fallet av poliosmitta var en tvåårig flicka i Västbengalen den 13 januari 2011. Detta är en historisk triumf som till stor del möjliggjorts av Rotarystiftelsens bidrag och insatser i regionen. Rotaryklubbar i hela landet uttrycker en glädje över denna prestation med fem enkla men kraftfulla ord, ”Indien är fritt från polio”.

Man kan som klubb söka "District Grants", som delas ut av respektive rotarydistrikt, och Global Grants, som delas ut av Rotarystiftelsen centralt, för att få medel att genomföra globala projekt. Kontakta distriktets TRF-kommitté för mer information.

Rotarystiftelsen delar också varje år ut Rotarys fredsstipendier för studier inom ett Masters Program vid Rotarys fredscenter som finns vid sex universitet i världen. Uppsala Universitet är ett av dessa.
Distrikten har möjlighet att föreslå fredsstipendiater.

Rotarystiftelsen  inriktar sina insatser på sex fokusområden:
1. Freds- och konfliktlösningar
2. Förebyggande och behandling av sjukdomar
3. Vatten och sanitet
4. Mödra- och barnavård
5. Grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet
6. Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling

TRF-ansvarig i distrikt 2380 är Lars-Erik Kullenwald - Falköpings RK.

 
Rotary och Polio Plus